Projecten

Projecten worden gerealiseerd die voldoen aan de gestelde eisen met inachtneming van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften binnen afgesproken tijd en begrote kosten.

Consultancy

Het geven van specialistisch advies en/of implementatie ondersteuning aan organisaties.

E/I – Engineering

Het onderzoeken naar de mogelijkheden voor nieuwe en het verbeteren van bestaande installaties en apparatuur, op het gebied van elektro, instrumentatie en procesautomatisering. 

Het geheim achter een succesvol project.

Uit het onderzoek blijkt dat projecten die werken met een projectmethodiek ongeveer 22% meer succesvol zijn dan projecten die dat niet doen. Daarbij zijn methodieken die bestaan uit een framework van tools, technieken, kennis en processen succesvoller dan methodieken die hier en daar zelf aangevuld moeten worden door de uitvoerders van het project.

Onderzoek / probleemstelling

De eerste fase is het onderzoek naar hoe het gevraagde resultaat het best bereikt kan worden.

Optimaliseren

Bestaande systemen optimaliseren en er voor zorgen dat er een hoger rendement behaalt kan worden dan eerst het geval was.

Advies

Goed en duidelijk advies is iets waar ieder wat mee kan. Het aansturen van mensen is zeer belangrijk.

Automatiseren

Automatisering zorgt er voor dat er meer en sneller kan worden geproduceerd. Daarnaast zorgt automatisering voor een constante kwaliteit en output. Automatisering kan er toe bijdragen dat systemen in de procestechniek beter aangestuurd kunnen worden.

Team

Willie Soer

Oprichter


Benader ons

Via onderstaand contactformulier kunt u ons bereiken.

Neem contact met ons op. Voor al uw vragen of opdrachten.                        +31 6 123 636 11